Therese Ullrikke Hjalmarsson - Certifierad Inredare i Feng Shui

Mitt intresse ligger i att med små medel kunna göra det stora. Så länge jag kan minnas har intresset för färger och ordning funnits i mitt liv. 

Jag tror att oavsett om du är intresserad av inredning eller ej, så har det mer betydelse för välmåendet än vad man tror. 

Det viktigaste är inte designprylen, det viktigaste är att hjärtat får plats i ditt hem.